Българска версия

Семинар 

Идентификация, защита и управление на ландшафти


София, 30.11-01.12.2004 г. 


 

Уеб страницата се вижда най-добре с браузър Internet Explorer 5.5 (©), работещ под операционна система Windows 98/98SE (©)

 


 

English version

Workshop 

Identification, Protection and Management of Landscapes


Sofia, 30 Nov - 1 Dec 2004


 

This web site is viewed best using Internet Explorer 5.5 (©) web browser running under Windows 98/98SE (©) operating system

 

 

MOCB © 2004